WEBINAR | Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 08 dec 2023

Agendapunt

WEBINAR | Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen gaat definitief in op 1 januari 2024. Tijd om u voor te bereiden op de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf. Om die reden organiseert Hibin op 8 december een Teams-webinar over de Wkb. Tijden: 15.00-16.30 uur.

In het webinar, bedoeld voor directie, management en verkoopmedewerkers, wordt ingegaan op de achtergrond en context van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de effecten op en uitdagingen voor de bouwmaterialenhandel. Het webinar wordt geleid door ir. Peter Ligthart. “Het webinar is er in eerste instantie op gericht kennis bij te brengen over wat de Wkb inhoudt. Bedrijven in de bouwmaterialengroothandel verschillen heel erg van elkaar, waardoor de betekenis van de wet niet voor alle bedrijven gelijk is. Het webinar geeft inzicht in waar het je bedrijf raakt en welke kansen de Wkb biedt. De Wkb heeft invloed op de informatievoorziening richting klanten en – afhankelijk van je rol – ook op de aansprakelijkheid. De aannemer heeft informatie nodig voor wat in het Wkb het consumentendossier heet.”

Aanmelden voor het webinar Wkb kan met een korte mail aan programmamanager Hans Busio via h.busio@hibin.nl.

U ontvangt een bevestiging en later een uitnodiging via Teams.

Deelname is gratis!

WEBINAR | Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
Wanneer: 08 december 2023
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Waar: Online, via Teams