Netwerk Bouwtoelevering

Partners

Koninklijke Hibin werkt in gelegenheidscoalities met andere (branche)organisaties. Dat doet Hibin aan de eigen Experttafels, waar, afhankelijk van het onderwerp, steeds wisselende groepen experts aansluiten om te werken aan bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven. Daarnaast is Hibin regelmatig op projectbasis betrokken bij projecten van netwerkpartners in de bouw. Hibin is structureel vertegenwoordigd in een aantal koepelorganisaties.
 
Hibin werkt  in wisselende coalities met zowel ondernemers als belangenorganisaties. De samenstelling is afhankelijk van welke maatschappelijk opgave er aan de orde is en om welke fase van een bouwwerk het gaat (ontwikkeling, beheer, sloop etc.) Hibin heeft een zogeheten netwerkschijf ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in die relaties.