Inspiratiedossier circulair bouwen

Meer inspiratie

De voorbeelden in dit dossier zijn aangedragen door deelnemers aan de Hibin Experttafels, resultaat van eigen onderzoek of ontleend aan andere online verzamelingen, die veelal meer sectoren beslaan dan alleen de bouwtoelevering. Onderstaande links geven toegang tot een aantal van deze verzamelingen. Omdat de ontwikkelingen erg snel gaan, kunnen documenten waarnaar hier verwezen wordt achterhaald zijn.

Inspirerende voorbeelden voor de bouw en gww

Inspirerende voorbeelden van architecten (BNA)

De circulaire bouweconomie

Praktijkverhalen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Praktische tips voor duurzaam, materiaalgebruik (Bouwend Nederland)

Matchmaking platform circulair ondernemen

Circlelab knowledge hub

Holland circular hotspot

Economic Board Utrecht: Circulair bouwen in de praktijk

HBO Kennisbank bouwmaterialen

Online database bouwmaterialen TNO