Inspiratiedossier circulair bouwen

Repurpose

Repurpose staat voor het herbestemmen van een (bouw)product of element gebruiken met een ander doel, of het opnieuw gebruiken van onderdelen van een product (of gehele producten of elementen) voor nieuwe producten of elementen met een andere functie.

Takeback service dakramen
Demontage van VELUX dakramen zorgt ervoor dat glas, hout, aluminium en kunststoffen op een hoogwaardige manier opnieuw kunnen worden ingezet. Om ervoor te zorgen dat oude dakramen daadwerkelijk voor demontage worden aangemeld, heeft VELUX een takeback service in het leven geroepen, waarmee het uitvoerende bedrijven gemakkelijk wordt gemaakt. De service is bovendien goedkoper dan de gebruikelijke afvoer van bouw- en sloopafval.

Scheiden tijdens het sloopproces
Steeds vaker worden gebouwen gecontroleerd gesloopt. Circulair slopen zorgt ervoor dat materialen niet vermengd raken, maar gescheiden kunnen worden afgevoerd. Op deze wijze zorgt gespecialiseerd sloopbedrijf New Horizon er bijvoorbeeld voor dat bij de sloop van drie portiekflats in Gouda tot 70% bespaard kan worden op het gebruik van nieuw bouwmateriaal bij de bouw van drie nieuwe woonblokken.