Inspiratiedossier circulair bouwen

Refurbish

Refurbish staat voor het renoveren van producten of onderdelen van een bestaand (bouw)product, door gebruik te maken van productonderdelen uit een afgedankt product met een vergelijkbare functie.  

Marktplaatsen voor herbruikbare materialen
Het besef dat bestaande gebouwen waardevolle grondstoffen bevatten, heeft geleid tot een andere manier van slopen. Het bedrijf New Horizon heeft het gebruik van materialen uit sloopprojecten (urban mining) op de kaart gezet. Aanzienlijke delen van gebouwen kunnen door het toepassen van urbanminingtechnieken direct opnieuw worden toegepast. Vaak zelfs in dezelfde vorm en functie. Via een online marktplaats worden de herwonnen grondstoffen beschikbaar gesteld voor nieuwe projecten.

Ook de Insert Marktplaats voor bouwmaterialen is gericht op hergebruik van bestaande materialen en grondstoffen op een zo hoogwaardig mogelijk niveau. Door vraag en aanbod online bij elkaar te brengen, wordt bereikt dat materiaal één-op-één hergebruikt kan worden (reuse) of na bewerking opnieuw ingezet kan worden (refurbish).

Deelplatform Werflink
Werflink is een online deelplatform in België, waarop bedrijven onderling bouwmaterieel, materiaaloverschotten, reststromen, vracht- en opslagruimte kunnen delen, ruilen, verhuren en verkopen. Het deelplatform brengt bouwbedrijven bij elkaar en maakt zowel vraag als aanbod van ongebruikt bouwmaterieel of overtollige bouwmaterialen transparant en verhandelbaar. Met als doel om beter gebruik van alles wat er al is, overschotten niet verloren te laten gaan, verspilling te voorkomen en kosten te besparen omdat de aankoop van nieuw materiaal niet noodzakelijk is. Hiermee wordt bijgedragen aan circulaire bouwsector en het verminderen van de milieu-impact.

Circulaire plafondplaten
Insert wint plafondplaten uit sloopprojecten en maakt ze met een beperkte bewerking geschikt om met behoud van de producteigenschappen opnieuw toe te passen.