Inspiratiedossier circulair bouwen

Recover

Recover staat voor het terugwinnen van energie uit grondstoffen, die anders afval waren geweest.

Als het echt niet anders kan
Het terugwinnen van energie, bijvoorbeeld door bouwafval te verbranden voor het opwekken van warmte of elektriciteit, is een laatste redmiddel als er echt geen enkele andere manier is om op een hoogwaardiger manier om te gaan met bouwafval. In de praktijk komt het nog vaak voor dat alternatieven niet of onvoldoende zijn onderzocht of dat het partijen ontbreekt aan mogelijkheden om inzameling, scheiding en logistiek op een effectieve manier te organiseren. De bouwtoelevering kan daarin een rol spelen.