Hoe handel jij…
18.07.2023 / Professionaliseren, Werkgeverschap, Werken in de bouwmaterialenhandel,

Nieuwsbericht

Hoe handel jij…

… als het gaat om het gezond, vitaal en vakbekwaam houden van medewerkers in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen?
Mensen moeten steeds langer doorwerken en nieuwe mensen zijn steeds moeilijker te vinden. Het is dus verstandig om stil te staan en te blijven werken aan een cultuur die ontwikkeling van medewerkers als vakman en als mens stimuleert. Zodat medewerkers vitaal en met plezier optimaal kunnen presteren.

Werkgevers, medewerkers en politiek hebben daarom afspraken gemaakt over langer doorwerken (waaronder de nieuwe pensioenwet) en hebben landelijk 1 miljard beschikbaar gesteld voor MDIEU (Maatregel Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden).

Project Duurzame Inzetbaarheid Hibin gestart

Werkgevers, medewerkers, FCB Hibin en de vakbonden hebben hierin allemaal een rol. Hibin heeft samen met de bonden FNV, CNV en De Unie een subsidieaanvraag ingediend. Daarmee hebben we voor de sector een budget van €900.000 beschikbaar om tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2024 activiteiten te realiseren binnen drie pijlers:

  • bewustwording vergroten;
  • goed werkgeverschap bevorderen, o.a. door DI-bedrijfsanalyse en trainingen;
  • werken aan ontwikkeling, werkvermogen en vitaliteit door medewerkers.

Als werkgever wil je jouw mensen gezond, vitaal en vakbekwaam houden in een wereld die echt aan het veranderen is. En je wil ze voor het bedrijf behouden.Als medewerker wil je gezond en met plezier werken met leuke collega’s en voor een goed salaris tot aan je pensioen. Het is goed om daar nu samen bij stil te staan en te blijven werken aan een cultuur die een ontwikkeling als vakman en als mens stimuleert.

50% subsidie terug ontvangen?

Als werkgever kun je Duurzame Inzetbaarheid stimuleren en je mensen helpen, als medewerker kan je je wensen duidelijk maken, door samen in gesprek te gaan en te blijven, te werken aan gedrag en cultuur. Binnen de subsidie vallen initiatieven als financieel advies, loopbaanplanning, gezondheids- en vitaliteitsprogramma’s, leiderschapsprogramma's, DI-analyses en trainingen. Wil je daar meer over weten? Kijk dan op de MDIEU-menukaart van SZW voor voorbeelden bij andere bedrijven.

Successen delen – we vragen ook jullie hulp!

We weten dat er binnen de sector al allerlei mooie initiatieven worden ondernomen. Wij willen werkgevers en medewerkers oproepen om te delen met de sector wat jullie allemaal al doen. Via bijvoorbeeld een filmpje. Of heb je een medewerker die niet op film wil, maar wel graag iets wil vertellen, laat het ons weten. Door ervaringen te delen met elkaar krijg je inspiratie. Stuur naar hoehandeljij@hibin.nl.

Alle informatie op de website en tijdens bijeenkomsten

Begin september hebben we op www.hibin.nl de pagina’s live waarop we alle informatie over het project verzamelen. Daar worden ook een aantal filmpjes en ervaringen geplaatst (uiteraard na toestemming). Hier zal ook meer informatie worden gedeeld over de informatiebijeenkomsten op woensdagochtend 13 september (live) en dinsdagochtend 3 oktober (online-opname). Tijdens deze bijeenkomsten lichten we toe welke activiteiten subsidiabel zijn en hoe je met succes subsidie kan aanvragen.
Goed om te weten; dat met terugwerkende kracht ook subsidie kan worden aangevraagd voor initiatieven die zijn gestart na 1 november 2022!

Vóór 13 september subsidie aanvragen?

Wil je liever direct aan de slag en niet wachten tot 13 september? Heel verstandig, want nu is er nog volop budget. Bijvoorbeeld voor 50% subsidie op de opleiding Praktisch Leidinggeven of de Masterclass Personeelsmanagement die in oktober 2023 starten en in artikelserie worden toegelicht.

Hieronder hebben we alvast een aantal documenten opgenomen die je uiteindelijk nodig hebt voor een goede registratie: de Checklist Duurzame Inzetbaarheid en het Format Verklaring Activiteit.

 

Contact

Voor vragen of meer informatie, neem direct contact op

hoehandeljij@hibin.nl

06 8185 0063

 

Ga verder

• Artikel 2 | Langdurig slijtvast beschikbaar en bruikbaar! Waarom duurzame inzetbaarheid belangrijk is voor mens èn bedrijf
• Artikel 3 | Duurzame inzetbaarheid begint met een vliegende start