Werkgeverschap

Onder Werkgeverschap verstaan we de “harde” en “zachte” kant van het Human Resource Management. De harde kant bestaat uit de arbeidsvoorwaarden zoals loon, pensioen, vakantie, wet- en regelgeving. De zachte kant gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer en het gedrag ten aanzien van elkaar. Een werkgever wil graag een gezond goed draaiend bedrijf, een werknemer wil fijn werk met een goede beloning. En de vraag is hoe we dat met elkaar in een goede balans houden.

Navigeer: